Privacyverklaring Tetteroo Totaal

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Tetteroo Totaal, Kromwijkerkade 58, 3442 EJ Woerden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Tetteroo Totaal kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Tetteroo Totaal, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tetteroo Totaal verstrekt.

Bij Tetteroo Totaal kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Tetteroo Totaal deze gegevens nodig heeft

Tetteroo Totaal verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Tetteroo Totaal je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Hoe lang Tetteroo Totaal gegevens bewaart

Tetteroo Totaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens. 

Delen met derden

Tetteroo Totaal verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tetteroototaal.nl. Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek.

Beveiliging en SSL

Tetteroo Totaal neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Tetteroo Totaal maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.